Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

1 Day Retreat - Soft, Slow & Sensual

Sunday 18 February 2024 van 9:45 tot 17:00

Vuurvlinder, praktijk voor psychotherapie en welzijn, Kwikstraat 39A, 3078 Kortenberg, België

Over dit evenement

**** (⬇⬇⬇ English below! ⬇⬇⬇)

Heb je zin in een dagje vertragen, verzachten, zonder ´moeten´ of ´doen´...?
Verlang je naar een diepe verbinding met jouw lichaam en sensualiteit?
Wil je graag verbinden met andere gelijkgestemde vrouwen en genieten van de magie van Sisterhood?

Kom dan lekker meegenieten op 18 februari van een heerlijke dag speciaal voor JOU! 🌺

Deze dag staat helemaal in het teken van vertragen, luisteren naar jouw lichaam, noden en verlangens... jezelf toestaan alle beslommeringen, gedachten en to-do´s los te laten... lekker te zakken in je lichaam, in het hier en nu... en verbinden met het leven dat door je heen stroomt. 🌊

**********

🌷 1 Day Retreat: Soft, Slow & Sensual 🌷

💫 Wat kan je verwachte?
*Openingscirkel (grondende meditatie, intentie, deelcirkel)
*Sensual yogaflow, ademwerk & dans
LUNCH
*Geleide borstmassage (bij jezelf)
*Massageritueel (in groep)
*Mantrazingen
*Yoga nidra
*Slotcirkel om alle energie van de dag zalig op te slaan en mee te nemen naar huis
(Volgorde en inhoud kan lichtjes afwijken, we gaan met de stroming mee!)

💞 Wat neem je mee naar huis?
*Een ontspannen jij
*Een open hart
*Stroming in je lijf
*Verbinding met jezelf en andere vrouwen
*Handvaten en inspiratie om in contact met jouw lichaam en sensualiteit te blijven

**********

DETAILS
Zondag 18 februari 2024, 9u45-17u
9u45 - deur gaat open, welkom!
10u - we openen de cirkel samen
We ronden af rond 16u45
17u zalig ontspannen naar huis 🥰

Voor de lunchpauze werken we met een potluck systeem: elk neemt iets lekkers mee om te delen, zo zorgen we samen voor een heerlijk festijn 😍

INVESTERING IN JEZELF:
€88 early bird t.e.m. 11/02
€99 Regular
€155 Duo Sister Ticket (voor2)
€66 *Sister Support Ticket*: om te voorkomen dat het financiële een drempel zou zijn om in verbinding te gaan, geef ik elke workshop 1of2 tickets aan verminderd tarief voor vrouwen die het echt nodig hebben.
>>> Inclusief dagretraite, thee en kleine snack. (Lunch zelf meebrengen)

TAAL
Dit 1-Day Retreat wordt gegeven in het Nederlands/Engels of een combo, afhankelijk van de dames aanwezig.

Dresscode: Kledij waarin jij jou comfortabel, goed en vrouwelijk voelt. Laagjes zijn aan te raden.

Vragen: fiendekeukelaere@gmail.com µ
Meer over mij & vorige workshops: www.fiendekeukelaere.com

********
𝙂𝙚𝙩𝙪𝙞𝙜𝙚𝙣𝙞𝙨
Deze tantra workshop voelde voor mij als thuiskomen. Fien heeft een zachte, warme stem die je begeleidt door ademwerk en dans. Het verbinden met vrouwen heeft zo'n helend effect, dat kan niet met woorden beschreven worden. Het samen dansen, de juiste muziek, elkaar kunnen tegemoet komen in noden.. Deze sessie heeft mij energie voor meer dan een week gegeven. Uiting kunnen geven aan mijn vrouwelijkheid, zonder oordeel, is zo mooi. Dankje Fien
- Alice, deelneemster workshop

********

Ik kijk ernaar uit om met je te verbinden!
Liefs,
🥰 Fien


_________________________ENGLISH_________________________

Do you desire a day of slowing down, softening, without to-do's...?
Are you longing for a deep connection with your body and sensuality?
Would you like to connect with other like-minded women and enjoy the magic of Sisterhood?

Then come and enjoy a wonderful day especially for YOU on 18 February! 🌺

This day is all about slowing down, listening to your body, needs and desires... allowing yourself to let go of all worries, thoughts and to-do's... settle into your body, into the here and now... and connect with the life flowing through you. 🌊

**********

🌷 1 Day Retreat: Soft, Slow & Sensual 🌷

💫 What can you expect?
*Opening circle (grounding meditation, intention, sharing circle)
*Sensual yogaflow, breath work & dance
LUNCH
*Guided chest massage (with yourself)
*Massage ritual (in group)
*Mantra chanting
*Yoga nidra
*Closing circle to blissfully store and take home all the energy of the day
(Order and content may vary slightly, we go with the flow!)

💞 What to take home with you.
*A relaxed you
*An open heart
*Flow in your body
*Connection with yourself and other women
*Tools and inspiration to stay in touch with your body and sensuality

**********

DETAILS
Sunday 18 February 2024, 9h45-17h
9h45 - door opens, welcome!
10am - we open the circle together
We wrap up around 16h45
5pm blissfully relaxed home 🥰

For the lunch break, we work with a potluck system: each brings something tasty to share, so we create a delicious feast together 😍

INVESTMENT IN YOURSELF
€88 early bird until 11/02
€99 Regular
€155 Duo Sister Ticket (for2)
€66 *Sister Support Ticket*: to avoid the financial hurdle of connecting, I give 1or2 tickets each workshop at discount rate for women who really need it. 🌺
>>> Includes day retreat, tea and small snack. (Bring your own lunch).

LANGUAGE
This 1-Day Retreat will be in English/Dutch or a combo, depending on the women present.

Dress code: Dress in which you feel comfortable, good and feminine. Layers are recommended.

Questions: fiendekeukelaere@gmail.com
More about me & previous workshops: www.fiendekeukelaere.com

********
TESTIMONIAL
This tantra workshop felt like coming home to me. Fien has a soft, warm voice that guides you through breath work and dance. Connecting with women has such a healing effect, words cannot describe it. The dancing together, the right music, being able to meet each other's needs.... This session gave me energy for more than a week. Being able to express my femininity without judgement is so beautiful. Thank you Fien
- Alice, workshop participant

********
I look forward to connecting with you!
Love,
🥰 Fien

Sunday 18 February 2024 van 9:45 tot 17:00

Vuurvlinder, praktijk voor psychotherapie en welzijn, Kwikstraat 39A, 3078 Kortenberg, België

Over de organisatie

Embody Love, Joy & Pleasure through dance, tao tantric tools, and more. 1:1 coaching, workshops, retreats, programs, The Pleasure Portal APP. (NL/ENG)

The Pleasure Portal

1 Day Retreat - Soft, Slow & Sensual

Dit vind je misschien ook interessant

Sunday, 12 May. om 10:00
Dark Red Play Party (Temple Night) & How to get More Workshop
Exploring Deeper
Tempel Conscious Sexuality Sensualiteit
Sunday, 05 May. om 19:00
Kinky Ecstatic Ball | Odessa Muiderpoort
Odessa Amsterdam
Ecstatic Dance Shibari Sensualiteit
Friday, 26 Apr. om 18:30
Art of Connection
Anna Eden
Tantra Tempel Sensualiteit
Monday, 13 May. om 19:00
Play Utrecht - Verbonden ademen
Play Utrecht
Adem Lichaamswerk Healing
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl